OGŁOSZENIE O PRACY

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Żychlinie

POSZUKUJE DWÓCH PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

– zatrudnienie na umowę o pracę: do pracowni stolarsko-modelarskiej

– zatrudnienie na umowę w zastępstwie: do pracowni umiejętności społecznych
i zawodowych

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie policealne lub wyższe o kierunku terapia zajęciowa, pedagogika specjalna

DOKUMENTY  NALEŻY SKŁADAĆ:

  • Adres mailowy:   zk.zychlin@psoni.org.pl
  • Kontakt telefoniczny: 600 588 480
  • Od 16 sierpnia 2021 w siedzibie WTZ – ul. Dobrzelińska 6,
    99-320 Żychlin (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
  • Kontakt telefoniczny (od 16.08.2021): (24) 285 37 77

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

Konkurs!

XX Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pt. „Pomagamy Ziemi” organizowany przez SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
Uczestnicy biorący udział w zdalnym konkursie: Agnieszka Podstawska, Izabella Jagiełło, Patryk Urzędowski.
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie, informuje, że od dnia 03 do dnia 06 czerwca 2021r. nie będzie zajęć w warsztacie.
Uczestnicy WTZ w dniu 04.06.2021r. wykorzystają pierwszy z 22 dni wolnych od zajęć w 2021r.
Pracownicy WTZ skorzystają w dniu 04.06.2021r. z dnia wolnego oddanego przez Pracodawcę za 01.05.2021r.
Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikowi warsztatu przysługują średnio 22 dni w roku wolne od zajęć (tak zwana przerwa wakacyjna).
Dni wolne zostały wyznaczone w styczniu 2021r. przez kierownika placówki.
Powyższe informacje uzgodniono z Zarządem Koła i PCPR w Kutnie.
Dodatkowych informacji udziela I. Ranachowska tel. 24285 37 77 lub 694936349.

KOMUNIKAT!

Informujemy, że dzień 04 maja 2021 (wtorek) jest dniem organizacyjnym dla WTZ w celu powiadamiania uczestników o ewentualnym powrocie na zajęcia terapeutyczne w placówce (deklarowanie uczestnictwa w terapii w trybie stacjonarnym).

Do dn. 3 maja b.r. obowiązuje polecenie Wojewody Łódzkiego o czasowym zawieszeniu działalności WTZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19. Biorąc pod uwagę świąteczne dni majowe, czekamy na dalsze polecenia od Wojewody ad. działalności placówki w kolejnych dniach. Powyższe – zostało uzgodnione z Zarządem PSONI Koło w Żychlinie.

INFORMACJA!

DECYZJĄ WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WTZ:
od dnia 19 kwietnia 2021r do dnia 25 kwietnia 2021r.
Pracownicy Warsztatu pozostają w kontakcie telefonicznym z uczestnikami, rodzicami i opiekunami.
Pracownicy pracują w systemie hybrydowym (zdalnie oraz dyżury w placówce).
Prosimy o przeglądanie strony Facebooku PSONI będą zamieszczane inspiracje prac dla uczestników, filmy edukacyjne itp.
Accessibility
Zamknij Zamknij