Komunikat

Informujemy, że dla Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie został przyznany grant w ramach projektu Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa

osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Przystępujemy do realizacji projektu!

40-ste URODZINY RENATY!

 

Droga Renatko!

Z okazji Twoich 40-stych Urodzin

najserdeczniejsze życzenia: aby każdy następny rok przynosił wszystko to,

co w życiu najpiękniejsze.

 Zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych pokładów wiary  i spełnienia marzeń

                       składają

Koleżanki i Koledzy z WTZ PSONI – Żychlin

oraz pracownicy placówki

Żychlin, dn. 09 października 2020 r.

Spotkanie integracyjne uczestników WTZ przy grillu

 

Wykorzystując ostatnie chwile cieplejszych dni postanowiliśmy w poniedziałek (05.X.2020) zorganizować spotkanie dla całego warsztatu przy grillu.

Uczestnicy wszystkich pracowni mogli się zintegrować na świeżym powietrzu oraz poczęstować pieczoną kiełbaską.

Do przygotowania kiełbasek posłużył nam nowy grill, który placówka otrzymała jako nagrodę za trzecie miejsce

w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA 2020”.

Czas upłynął bardzo przyjemnie i mogliśmy wrócić do zajęć terapeutycznych w pracowniach.

 

„Dzień Chłopca” w WTZ

Z okazji „Dnia Chłopca 2020” uczestniczki naszej placówki przygotowały drobne upominki dla swoich warsztatowych kolegów oraz panów: terapeuty pr. stolarsko-modelarskiej i pana kierowcy.

Wykonaniem upominków w postaci sympatycznych breloczków z e-motkami zajęły się uczestniczki pracowni umiejętności społecznych. Życzenia na ręce Panów popłynęły od wszystkich przedstawicielek „płci pięknej”.

 

 

Wycieczka do Mini Parku – Stajni Oleszcze

W środę 23 września 2020 w ramach zajęć terapeutycznych wybraliśmy się z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej do Mini Parku w Stajni Oleszcze, gdzie mogliśmy obcować z naturą i podziwiać zwierzęta: sześć pięknych koni, m.in. Hertę, Frezję, Poezję, Kaskadę;  alpaki o imionach: Bratek, Floks i Niecierpek; kangury; najmniejsze owce świata – quessant i mini koziołki: Koziołka i Matołka, domek z szynszylami, pawilon ogrodowy, domek dla owadów, ule, bażanty ozdobne, pawie, papugi, gołębie, przepiórki i kury ozdobne.

Mile spędzony czas w gościnnym Oleszczu urozmaiciło nam ognisko i degustacja pieczonych kiełbasek. Pogoda nam bardzo sprzyjała i zostaliśmy przyjęci niezwykle serdecznie.

Połączyliśmy wypoczynek i edukację na świeżym powietrzu. Podczas pobytu w Stajni Oleszcze otrzymaliśmy solidną dawkę wiedzy połączoną z zabawą w sielskim klimacie.

Podziękowania dla Księdza Dariusza.

Podziękowanie

Drogi  Księże Dariuszu

Warsztat Terapii Zajęciowej

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną

– Koło w Żychlinie

Serdecznie dziękuje za współpracę z naszą placówką,

 za opiekę duszpasterską oraz modlitwę

i życzliwość okazaną naszym podopiecznym.

Na nadchodzący czas posługi kapłańskiej w nowej parafii

 – życzymy zdrowia, uśmiechu oraz błogosławieństwa Bożego  

i wszelkiej pomyślności w realizacji planów,

Szczęść Boże.

Procedury dotyczące działalności WTZ przeciwdziałające zakażeniu SARS-CoV-2

Procedury WTZ PSONI Koło w ŻYCHLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA

Placówek dziennego pobytu PSONI KOŁO W ŻYCHLINIE

Warsztat Terapii Zajęciowej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

 

 1. Organizacja pobytu w placówce dziennej

 

 1. Do placówek uczęszczają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoby z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęci. Zaleca się opiekunom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała uczestnika w domu przed przyprowadzeniem go do placówki. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, należy poinformować o tym kierownika placówki.
 2. Ustala się liczbę uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach na dany tydzień w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia na teren placówki osób trzecich, niebędących pracownikami, rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestnika.
 4. Przy wejściu do budynku umieszcza się informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
 5. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy, uczestnicy i opiekunowie, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).
 6. Osoba przyprowadzająca uczestnika zobowiązana jest:
 • być zdrową, wyposażoną w rękawiczki, maseczkę, zachowywać środki ostrożności w postaci osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki (zalecane rękawiczki jednorazowe).
 • zobowiązuję się odbierać uczestnika przy wejściu do placówki,
 • poddaje się pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C następuje odmowa przyjęcia, a rodzic/opiekun zobowiązany będzie do stosowania się do procedury określonej
  w załączniku nr 3 do Regulaminu) przez wyznaczonego pracownika placówki,
 • do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1), dotyczącego zapoznania się
  z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała przy przyjęciu oraz kontrolnie podczas pobytu w placówce, oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego, zapewniający szybką
  i efektywną komunikację z opiekunami.
 1. W placówce następuje podział uczestników na grupy do 3 osób o stałym składzie
  z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami.
 2. W miarę możliwości następuje ograniczenie zajęć grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie.

 

 1. Dowóz uczestników
 2. Do placówek dowożone wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zaleca się opiekunom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała uczestnika w domu na 1 godz. przed odjazdem. W przypadku podwyższonej temperatury lub objawów infekcji dróg oddechowych (duszność, kaszel objawów, objawów przeziębienia) należy niezwłocznie poinformować kierownika o odwołaniu transportu dzwoniąc pod ustalony numer telefonu:
 3. Przy wejściu do samochodu uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 4. Uczestnik w samochodzie zajmuje wyznaczone miejsce, zachowując wskazany odstęp między pozostałymi uczestnikami.
 5. Między kolejnymi kursami samochód jest dezynfekowany.

 

 • Działania profilaktyczne
 1. W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie służące izolacji osoby, w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych, odpowiednio oznaczone, wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji, umożliwiające izolację,
  z podejrzeniem choroby COVID-19, do czasu przybycia jego rodziców, lub pracownika,
  z podejrzeniem choroby COVID-19, do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub innych służb.
 2. Umieszcza się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk, z zastosowaniem piktogramów.
 3. Uczestnicy przebywają w stałej grupie do 3 osób z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami.
 4. Ogranicza się zajęcia grupowe na rzecz treningów indywidualnych.
 5. Zaleca się korzystanie i realizację zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości od siebie.
 6. Spożywanie posiłków przez uczestników odbywa się w stałych grupach terapeutycznych w systemie zmianowym; po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek; wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60°C lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90°C.
 7. Zapewnia się dostęp do ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie placówki, w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni.
 8. W placówce stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z uczestnikiem w postaci przyłbic/maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy, płyn do dezynfekcji, fartuch higieniczny.
 9. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu, pozostałe powinny być systematycznie odkażane, dezynfekowane
  i podawane tylko przez specjalistę.
 10. Odzież wierzchnia uczestnika i pracownika powinna być pozostawiona w szatni
  w oznaczonych miejscach.
 11. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

– regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

– dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł,

– w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.

– sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.

 1. Do dezynfekcji materiałów i pomieszczeń używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych. Przeprowadza się dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż trzy razy dziennie.
 2. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.
 3. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady.
 4. Po przeprowadzonych zajęciach należy przewietrzyć pomieszczenia (min. 3 razy dziennie).
 5. Zasady obowiązujące pracowników
  1. Opiekunowie, terapeuci oraz pracownicy administracyjni wypełniają i podpisują Oświadczenie Pracownika w związku z wykonywaniem pracy w placówce.
  2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę wirusową zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. Stosuje się wobec niego „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem.”
  3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy
   w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzanym o zakażenie, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych;
  4. Kierownik placówki pobytu dziennego zobligowany jest na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa. 6. Informowanie uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
  5. Pracownicy zobowiązani są do:
  • pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz w trakcie wykonywania pracy – minimum 2 razy dziennie, w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C – do stosowania się do procedury określonej
   w załączniku nr 3 do Regulaminu,
  • zakazu przychodzenia do placówki w biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd. oraz zakazu pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych
  • realizacji świadczenia pracy poprzez stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie dystansu społecznego o odległości minimum 2 m w przypadku bezpośrednich kontaktów z opiekunem uczestnika lub osobami trzecimi,
  • obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych
  • promowania i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego
  • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa oraz informowanie uczestników o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób zrozumiały dla uczestników;
  • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej: nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu, rękawiczki, maseczki i przyłbice.
  • bezpiecznego usunięcia zużytych środków ochrony osobistej oraz zachowania zasad higieny przed przystąpieniem do czynności związanych z pracą z uczestnikiem,
  • regularne wietrzenie pomieszczeń;
  • regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, w szczególności powierzchni wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka,
  • codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
   w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich),
  • stosowania się do procedur, określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza podpisaniem oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu).

  Przepisy końcowe

  1. Wprowadza się następujące procedury obowiązujące na terenie placówki:
  • procedura na wypadek podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu,
  • procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia ośrodka – stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
  1. Do publicznej wiadomości podaje się treść obowiązujących procedur, instrukcji
   i niezbędnych numerów telefonów.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób.
  3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych o zasięgu ogólnonarodowym, Ministra Zdrowia, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kutnie.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19

 1. Do pracy mogą przychodzić osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
  na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go
  od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie uczestników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Do momentu skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pracownik zostaje odizolowany w przygotowanym na ten cel pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 4. Ze świadczeń realizowanych w placówce mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Jeżeli opiekunowie uczestnika zauważą niepokojące u niego objawy lub u któregoś
  z domowników, powinni telefonicznie powiadomić placówkę oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym.
 5. Po zaobserwowaniu przez personel niepojących objawów u uczestnika, rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie o tym poinformowani. Uczestnik z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby, ubranej w fartuch ochronny oraz maseczkę i rękawiczki, w wydzielonym do tego miejscu, służącym do izolacji. Miejsce to ma być jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz czytelnie oznaczone.
 6. Opiekunowie prawni zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji w zakresie dalszego postępowania.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w ośrodku procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).
 8. W każdym przypadku należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który określi czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę konkretny przypadek.
 9. Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
  i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/odnoszące się do osób, które miały kontakt
  z zakażonym.
 10. W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 11. W łatwo dostępnym miejscu należy umieścić numery Tel. kontaktowych
  do: organu prowadzącego, NFZ, stacji sanitarno-epidemiologicznej służb medycznych.

Załącznik nr 4

Procedura utrzymanie w czystości pomieszczeń i wyposażenia w WTZ PSONI Koło w ŻYCHLINIE

 1. Gruntowne sprzątanie odbywa się codziennie po zakończonej pracy, przez osoby wyznaczone przez Kierownika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w gabinetach.
 2. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) odbywa się również w ciągu dnia.
 3. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek.
 4. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów do tego
 5. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wykryciu objawów chorobowych u pacjenta, jego opiekuna lub pracownika.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów.
 7. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych są przygotowywane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej i stosowania się do wytycznych i ostrzeżeń zapisanych na opakowaniach środków chemicznych.
 8. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
 9. Wszystkie środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.
 10. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. Nie należy wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie środka.
 11. Do sprzątania pomieszczeń zaleca się stosować mopy i ścierki jednorazowego użytku. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane, a zużyte odkładane do worka, który po zakończeniu pracy zostanie zamknięty i przekazany do prania w temperaturze co najmniej 60 °C. Wiadra po zakończeniu sprzątania powinny zostać dokładnie zdezynfekowane i czyste odłożone do pomieszczenia na środki czystości i urządzenia do sprzątania.
 12. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak: ściany, parapety, kontakty, kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych – podłóg.
 13. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka.
Accessibility
Zamknij Zamknij