Konkurs!

XX Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pt. „Pomagamy Ziemi” organizowany przez SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
Uczestnicy biorący udział w zdalnym konkursie: Agnieszka Podstawska, Izabella Jagiełło, Patryk Urzędowski.
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie, informuje, że od dnia 03 do dnia 06 czerwca 2021r. nie będzie zajęć w warsztacie.
Uczestnicy WTZ w dniu 04.06.2021r. wykorzystają pierwszy z 22 dni wolnych od zajęć w 2021r.
Pracownicy WTZ skorzystają w dniu 04.06.2021r. z dnia wolnego oddanego przez Pracodawcę za 01.05.2021r.
Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikowi warsztatu przysługują średnio 22 dni w roku wolne od zajęć (tak zwana przerwa wakacyjna).
Dni wolne zostały wyznaczone w styczniu 2021r. przez kierownika placówki.
Powyższe informacje uzgodniono z Zarządem Koła i PCPR w Kutnie.
Dodatkowych informacji udziela I. Ranachowska tel. 24285 37 77 lub 694936349.

KOMUNIKAT!

Informujemy, że dzień 04 maja 2021 (wtorek) jest dniem organizacyjnym dla WTZ w celu powiadamiania uczestników o ewentualnym powrocie na zajęcia terapeutyczne w placówce (deklarowanie uczestnictwa w terapii w trybie stacjonarnym).

Do dn. 3 maja b.r. obowiązuje polecenie Wojewody Łódzkiego o czasowym zawieszeniu działalności WTZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19. Biorąc pod uwagę świąteczne dni majowe, czekamy na dalsze polecenia od Wojewody ad. działalności placówki w kolejnych dniach. Powyższe – zostało uzgodnione z Zarządem PSONI Koło w Żychlinie.

INFORMACJA!

DECYZJĄ WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WTZ:
od dnia 19 kwietnia 2021r do dnia 25 kwietnia 2021r.
Pracownicy Warsztatu pozostają w kontakcie telefonicznym z uczestnikami, rodzicami i opiekunami.
Pracownicy pracują w systemie hybrydowym (zdalnie oraz dyżury w placówce).
Prosimy o przeglądanie strony Facebooku PSONI będą zamieszczane inspiracje prac dla uczestników, filmy edukacyjne itp.

INFORMACJA ❗️❗️

DECYZJĄ WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ZAWIESZAMY WTZ:
od dnia 10 kwietnia 2021r do dnia 18 kwietnia 2021r.
Pracownicy Warsztatu pozostają w kontakcie telefonicznym z uczestnikami, rodzicami i opiekunami.
Pracownicy pracują w systemie hybrydowym (zdalnie oraz dyżury w placówce).
Prosimy o przeglądanie strony Facebooku PSONI będą zamieszczane inspiracje prac dla uczestników, filmy edukacyjne itp.

PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w/

 

PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w 2021 roku Fundusz zabezpieczył 50 mln zł.

 

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:

  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
  • transportu;
  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
  • organizacji opieki domowej;
  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
  • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

 

Co ważne, Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia.

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.
Wzory wniosków o przyznanie finansowania albo dofinansowania w Module IV zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.

 

Wnioski mogą być składane przez samorządy powiatowe i gminne w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

 

Serdecznie zapraszamy samorządy powiatowe i gminne do zapoznania się z dokumentami programowymi i podjęcia realizacji Modułu IV programu.

Accessibility
Zamknij Zamknij