Informacja.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie informuje, że od dnia 02.12.2020r. wznawia działalność w trybie stacjonarnym. Uczestnicy mogą korzystać z terapii w warsztacie.

W dniach od 02 do 04 grudnia 2020r. uczestnikom warsztatu wydawane będą paczki świąteczne, które można odebrać osobiście placówce. Uczestnikom, którzy nie odbiorą paczek osobiście, będą dowiezione samochodem warsztatu.

Będzie nam Ciebie Jacku brakowało…

Z głębokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci naszego uczestnika
Pana Jacka Ciniewskiego.
Zapamiętamy go jako człowieka życzliwego, serdecznego i pomocnego.
Zawsze dawał z siebie wszystko.
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Pogrzeb Pana Jacka Ciniewskiego odbędzie się w piątek – 27.11.2020
o godzinie 13:30 w Kościele św. Piotra i Pawła w Żychlinie.
                                                                                                

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie informuje, że w dniu 13.X.2020r. została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UMOWA nr UEB/000049/05/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w Procedurze dotyczącej realizacji projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Inspiracje na jesienne dni.

Prace plastyczne z wykorzystaniem produktów spożywczych. Możecie użyć kaszy, fasoli, ryżu, makaronu, soczewicy, słonecznika, pestki dyni itp. Dodatkowo potrzebny jest klei. Przesyłam przykładowe szablony.

Za oknem coraz chłodniej więc czas zaopatrzyć się w ciepłe rękawice. Możecie je wykonać sami. Wystarczy para ciepłych skarpet 🙂
Do zrobienia rękawiczek potrzebujecie:
– skarpetki
– nożyczki
– igłę
– nici
– nożyczki
Accessibility
Zamknij Zamknij