Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie, informuje, że od dnia 03 do dnia 06 czerwca 2021r. nie będzie zajęć w warsztacie.
Uczestnicy WTZ w dniu 04.06.2021r. wykorzystają pierwszy z 22 dni wolnych od zajęć w 2021r.
Pracownicy WTZ skorzystają w dniu 04.06.2021r. z dnia wolnego oddanego przez Pracodawcę za 01.05.2021r.
Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikowi warsztatu przysługują średnio 22 dni w roku wolne od zajęć (tak zwana przerwa wakacyjna).
Dni wolne zostały wyznaczone w styczniu 2021r. przez kierownika placówki.
Powyższe informacje uzgodniono z Zarządem Koła i PCPR w Kutnie.
Dodatkowych informacji udziela I. Ranachowska tel. 24285 37 77 lub 694936349.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Accessibility
Zamknij Zamknij